/ Postęp robót 23.03.2020 r. - 29.03.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 (km 18+900 - 19+000) Sobieszczany Kolonia, Sekcja nr 3 (km 27+300) w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia

Roboty geodezyjne

 • wytyczenie pasa i osi drogi - TG oraz drogi technologiczne, dojazdowe i drogi poprzeczne, zakładanie osnowy realizacyjnej - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235),
  Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • prace geodezyjne i pomiarowe - wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy

Nadzory Wykonawcy

 • nadzór geologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)
  • stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235) Wilkołaz Górny

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu:
  • TG - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
  • droga dojazdowa DD11, DD11a, DD11b, DD13, DD18, DD31
 • warstwa reprofilacyjna pod warstwę mrozoochronną - droga dojazdowa DD11, DD11a

Branża mostowa

 • roboty fundamentowe - obiekt WS-16 - Sekcja nr 1 (km 19+224)

Branża teletechniczna

 • kolizje teletechniczne - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Branża sanitarna

 • przebudowa wodociągu - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

/ Postęp robót 16.03.2020 r. - 22.03.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 km 18+900 - 19+000 (Sobieszczany Kolonia), Sekcja nr 3 km 27+300 (w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia)

Roboty geodezyjne

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe, wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy

Nadzory Wykonawcy

 • nadzór geologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)
 • roboty ziemne - wykop, nasyp z wykopu, wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/ 2,0 - droga technologiczna

Branża teletechniczna

 • kolizje teletechniczne - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

/ Postęp robót 09.03.2020 r. - 15.03.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 km 18+900 - 19+000 (Sobieszczany Kolonia), Sekcja nr 3 km 27+300 (w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia)

Roboty geodezyjne

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe, wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy

Nadzory Wykonawcy

 • nadzór geologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 3 (km 27+400 - 28+160)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu - Sekcja nr 3 (km 27+400 - 28+160)

Branża teletechniczna

 • kolizje teletechniczne - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

/ Postęp robót 02.03.2020 r. - 08.03.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 km 18+900 - 19+000 (Sobieszczany Kolonia), Sekcja nr 3 km 27+300 (w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia)

Roboty geodezyjne

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe, wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy

Nadzory Wykonawcy

 • nadzór geologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 3 (km 27+400 - 28+160)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu - Sekcja nr 3 (km 27+400 - 28+160)

Branża teletechniczna

 • kolizje teletechniczne - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • rozbiórka obiektów kubaturowych, wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

/ Postęp robót 24.02.2020 r. - 01.03.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe, wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 km 18+900 - 19+000 (Sobieszczany Kolonia), Sekcja nr 3 km 27+300 (w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia)
 • prace saperskie - Sekcja nr 1, 2, 3
 • wycinka drzew - Sekcja nr 1, 2, 3
 • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1, 2, 3
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 3 (TG km 27+400 - 28+000)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu - Sekcja nr 3 (TG km 27+400 - 28+000)

/ Postęp robót 17.02.2020 r. - 23.02.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe, wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 km 18+900 - 19+000 (Sobieszczany Kolonia), Sekcja nr 3 km 27+300 (w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia)
 • prace saperskie - Sekcja nr 1, 2, 3
 • wycinka drzew - Sekcja nr 1, 2, 3
 • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1, 2, 3
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (TG km 18+200 - 18+700), Sekcja nr 3 (TG km 27+400 - 28+000)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu (TG km 18+200 - 18+700, TG km 27+400 - 28+000)

/ Postęp robót 10.02.2020 r. - 16.02.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe, wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 km 18+900 - 19+000 (Sobieszczany Kolonia), Sekcja nr 3 km 27+300 (w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia)
 • prace saperskie - Sekcja nr 1, 2, 3
 • wycinka drzew - Sekcja nr 1
 • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1, 2
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (TG km 18+200 - 18+700)
  • stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 Sekcja nr 1 Wilkołaz Górny

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu (TG km 18+200 - 18+700, TG km 26+400 - 26+800)

/ Postęp robót 03.02.2020 r. - 09.02.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • prace saperskie - Sekcja nr 1, 2, 3
 • wycinka drzew - Sekcja nr 1
 • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (TG km 18+200 - 18+700)
  • stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 Sekcja nr 1 Wilkołaz Górny

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu (TG km 18+200 - 18+700)

/ Postęp robót 27.01.2020 r. - 02.02.2020 r.

Zamawiający sukcesywnie przekazuje Wykonawcy działki pod Inwestycję. Na koniec stycznia 2020 r. pozostało do przekazania kilka działek należących do Skarbu Państwa (niebędących we władaniu GDDKiA) oraz kilka działek zabudowanych.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie
 • wycinka drzew
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1, 2, 3
  • stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 Sekcja nr 1 Wilkołaz Górny, AZP 83-79/37-12 i AZP 83-79/54-18 Sekcja nr 3 Wilkołaz Trzeci

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu (TG km 18+200 - 18+700)

/ Postęp robót 20.01.2020 r. - 26.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie

/ Postęp robót 13.01.2020 r. - 19.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • inwentaryzacja stanu technicznego dróg znajdujących się w pobliżu realizowanego odcinka S19
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie

/ Postęp robót 06.01.2020 r. - 12.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

/ Postęp robót 30.12.2019 r. - 05.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

/ Postęp robót 01.12. - 31.12.2019 r.

Wykonawca prowadził prace geodezyjne oraz pomiarowe. Ponadto, przeprowadzano również inwentaryzacje stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej Inwestycji.

W dniu 20.12.2019 r. Wykonawca poinformował o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dniem 27.12.2019 r.

/ Postęp robót

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego Decyzji Nr 25/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z przekazaniem Wykonawcy dostępu do Placu Budowy.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
30.03.2020
Liczba odsłon:
154960